Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης, με τη συνεργασία, υποστήριξη και συνδιοργάνω-ση του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικής Άθλη-σης Ηρακλείου (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.), θα διοργανώσει το Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος (Α΄ Αγώνας), την ΚΥΡΙΑΚΗ 20 Ιανουαρίου 2013, με ώρα έναρξης 11.30.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, στο Δημοτικό πάρκο «Γεωπονικός κήπος» (νότια του σταδίου «Ελευθερίας» - περιοχή «κομμένο μπεντένι») και έχουν ως στόχο την προετοιμασία των αθλητών - τριών της Κρήτης για το Πανελλήνιο πρω-τάθλημα δρόμου σε ανώμαλο έδαφος, που θα διεξαχθεί στις 24/2.

Στα αγωνίσματα, έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αθλητές – τριες που είναι εγ-γεγραμμένοι σε σωματεία – μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Στα πλαίσια της ενασχόλησης νέων αθλητών – τριών με το στίβο, επι-τρέπεται επίσης η συμμετοχή ανεξάρτητων αθλητών - τριών «χωρίς δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ.», με την προϋπόθεση ότι θα καταθέσουν στη γραμματεία επίσημο αποδεικτικό της ηλικίας τους.

• Με τη φροντίδα και την ευθύνη των συλλόγων τους, οι αθλητές και οι αθλή-τριες θα πρέπει να έχουν εξετασθεί ιατρικώς πριν από τους αγώνες.

 •Οι αθλητές – τριες που δεν έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. πρέπει, με δική τους ευ-θύνη και πρωτοβουλία, να έχουν εξεταστεί ιατρικώς πριν από τους αγώνες για να δι-απιστωθεί ότι μπορούν να αγωνιστούν χωρίς κίνδυνο της υγείας τους.

• Σε κάθε περίπτωση όμως, όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με δική τους αποκλειστική ευθύνη.

• Οι οργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη για ότι συμβεί, κατά τη διάρκεια του αγώνα σχετικά με θέματα ΥΓΕΙΑΣ και οφείλεται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ε-λέγχου.