Από την Αστυνομική Διεύθυνση Λασιθίου ανακοινώνεται ότι λόγω εκτέλεσης έργων κατά τη δεύτερη φάση για την κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Αγ. Νικολάου (κόμβος Κριτσάς) ¨Ολοκλήρωση κατασκευής τμήματος Ν.Ε.Ο. Αγ. Νικόλαος – Καλό Χωριό του Β.Ο.Α.Κ., το χρονικό διάστημα από 16 Ιανουαρίου 2013 έως και 31 Μαΐου 2013 , θα ισχύσουν οι παρακάτω τροποποιητικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως ακολούθως :

α. Διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού από κόμβο Ξηροκάμπου προς κόμβο Κριτσάς και σε απόσταση 500 μέτρα πριν τον κόμβο Κριτσάς. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων με κατεύθυνση από κόμβο Ξηροκάμπου προς κόμβο Κριτσάς μετατοπίζεται και θα διεξάγεται παράλληλα δεξιά , από την νέα παράπλευρη οδό του Εθνικού Οδικού Δικτύου που κατασκευάστηκε από την ανάδοχο εταιρεία εκτέλεσης του έργου.

β. Η κίνηση όλων των οχημάτων στην Εθνική Οδό που έχουν κατεύθυνση από κόμβο Κριτσάς προς κόμβο Ξηροκάμπου μετατοπίζεται παράλληλα αριστερά και θα διεξάγεται από το τμήμα του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας ( κόμβος Ξηροκάμπου – κόμβος Κριτσάς ) και σε απόσταση μέχρι και 500 μέτρα από τον κόμβο Κριτσάς , σημείο από το οποίο τα οχήματα θα επανέρχονται στο ρεύμα κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού με κατεύθυνση προς τον κόμβο Ξηροκάμπου.

γ. Διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας της Ε-παρχιακής Οδού από κόμβο Κριτσάς προς Κριτσά και σε απόσταση μέχρι 200 μέτρα από τον κόμβο Κριτσάς. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην εν λόγω Επαρχιακή Οδό με κατεύθυνση από κόμβο Κριτσάς προς Κριτσά – Λακώνια , με-τατοπίζεται παράλληλα δεξιά και θα διεξάγεται από την νέα παράπλευρη οδό του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου που κατασκευάστηκε από την ανάδοχο εταιρεία εκτέλεσης του έργου.
 
δ. Η κίνηση όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό που έχουν κατεύθυνση από Κριτσά – Λακώνια προς κόμβο Κριτσάς και σε απόσταση 200 μέτρα πριν τον κόμβο Κριτσάς μετατοπίζεται παράλληλα αριστερά και θα διεξάγεται από την νέα παράπλευρη οδό του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου που κατασκευάστηκε από την ανάδοχο εταιρεία εκτέλεσης του έργου.

Οι χρήστες του παραπάνω Οδικού Δικτύου, παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με μικρές ταχύτητες και να συμμορφώνονται με την κάθετη και οριζόντια σήμανση που έχει τοποθετηθεί στην περιοχή.