Με την αριθ. 56523/ΔΕ6869/21-12-2012 απόφαση του, ο Υπουργούς Ανάπτυξης κ. Κων/νος Χατζηδάκης, ενέταξε με το ποσό των 400.000 € την εκτέλεση του έργου «Ύδρευση οικισμού Ποταμιών» στη ΣΑΕ -076/3 «Ολοκλήρωση Έργου Ύδρευσης Ηρακλείου από το Φράγμα Αποσελέμη».

Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει τις συνεχείς προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής Χερσονήσου και προσωπικά του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη, ο οποίος με προσωπικές παραστάσεις στον κ. Υπουργό και τεκμηριωμένες, έγγραφες, εκθέσεις ζητούσε την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος.

Τονίζεται, ότι ο οικισμός Ποταμιών της Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου, μετά την πλήρη στεγάνωση του πυθμένα του ταμιευτήρα του Φράγματος Αποσελέμη, αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα ομαλούς υδροδότησης, λόγω της πλήρους αχρήστευσης των υφιστάμενων γεωτρήσεων.

Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης για τη διάθεση της πίστωσης των 400.000 €, ο Δήμος Χερσονήσου θα ετοιμάσει τα τεύχη δημοπράτησης της υπάρχουσας τεχνικής μελέτης, προκειμένου να αναδείξει ανάδοχο και να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου.