Χάος επικράτησε σήμερα σε ΙΚΑ και Βενιζέλειο στο Ηράκλειο λόγω του νέου συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Τα προβλήματα συνεχίστηκαν, με το σύστημα να καταρρέει σε πολλές περιπτώσεις, προκαλώντας την αγανάκτηση γιατρών και ασθενών.

Σε πολλές περιπτώσεις οι γιατροί επέλεξαν να δώσουν χειρόγραφες τις συνταγές, όμως ούτε αυτή η επιλογή έδινε λύση στο πρόβλημα αφού οι περισσότεροι φαρμακοποιοί δεν τις δεχόντουσαν.