Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Βουλγαράκης, έστειλε υπόμνημα – επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με την κατανομή προσωπικού για τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς για το έτος 2013.

Στην εν λόγω επιστολή, ο κ. Βουλγαράκης, επισημαίνει την ανάγκη άμεσης και έγκαιρης πρόσληψης για το έτος 2013 του απαραίτητου προσωπικού για τις εργασίες προετοιμασίες καθώς και για τη λειτουργία του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς.

Επίσης, τονίζει την αναγκαιότητα έγκαιρης εξασφάλισης ιατρικής κάλυψης της Σαμαριάς, με την εποχική πρόσληψη 2 ιατρών.

Ολόκληρη η επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη έχει ως εξής :

«Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και έπειτα από τα παραπάνω σχετικά έγγραφα (της Δ/νσης Δασών), επιθυμούμε να τονίσουμε την αναγκαιότητα άμεσης και έγκαιρης πρόσληψης για το έτος 2013 του απαραίτητου προσωπικού για τις εργασίες προετοιμασίας καθώς και για τη λειτουργία του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς.

Ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς αποτελεί φυσικού κάλλους κόσμημα ολόκληρης της Κρήτης και είναι ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς της Μεγαλονήσου.

Με δεδομένα τα αδιαμφισβήτητα οφέλη που προκύπτουν από τη λειτουργία του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς για την τοπική και ελληνική οικονομία γενικότερα, θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι ενέργειες πρόσληψης του απαιτούμενου προσωπικού  και προς την κατεύθυνση αυτή παρακαλούμε για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματος.

Επίσης, υπογραμμίζουμε ιδιαίτερα και την ανάγκη να εξασφαλιστεί έγκαιρα και η ιατρική κάλυψη της Σαμαριάς εποχικά με την πρόσληψη δύο ιατρών. Για την κάλυψη αυτή η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων από πέρυσι προσπάθησε με ενέργειες και έγγραφά της προς τους αρμόδιους φορείς να ικανοποιήσει το αίτημα αυτό, χωρίς όμως αποτέλεσμα, παρά το γεγονός ότι η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και ιατρικής περίθαλψης αποτελεί μείζον θέμα για την ομαλή λειτουργία του Δρυμού.     

Έπειτα από τα παραπάνω, και αναμένοντας τη θετική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του παραπάνω