Το έργο με τίτλο «Δημιουργία Διασυνοριακής Ομπρέλας Προστασίας του Γενικού και Πάσχοντος Πληθυσμού για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας
ΠροΣΚΠ» του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007- 2013 με κύριους εταίρους την Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, υλοποιεί τη δράση «Λειτουργία κινητής μονάδας δωρεάν εξέτασης πληθυσμού και συμβουλευτικής πασχόντων από ΣΚΠ (ενημέρωση, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη)».

Για το λόγο αυτό, ο Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Ωρολογάς και τα μέλη του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας, σας προσκαλούν στην παρουσίαση της ελληνικής κινητής μονάδας στο Νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου, την Παρασκευή 18-01-2013 και ώρα 16:30 .