Η μεγάλη ζήτηση του «Ημερολογίου Κρητικής Διατροφής 2013», είχε ως αποτέλεσμα την εξάντληση των αποθεμάτων του βιβλίου.

Για το λόγο αυτό η Εκτελεστική & Διαχειριστική Επιτροπή του "Αγροτικού Αυγούστου", μετά από ομόφωνη απόφασή της, λόγω μη οικονομικής δυνατότητας επανέκδοσής του, αποφάσισε την διάθεσή του, στη συμβολική τιμή των 5€, έτσι ώστε να καλυφθεί η δαπάνη και της τρίτης ( Γ’) επανέκδοσής του.

Το Ημερολόγιο του Αγροτικού Αυγούστου 2013, έκδοση Γ’, διατίθεται από το Γραφείο του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ Ελευθέριου Αμπαδιωτάκη ( Κυδωνίας 29, Α’ Όροφος )