Το σύνολο των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας του Δήμου Χανίων κατέθεσε, σήμερα, Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013, αίτημα επαναφοράς στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων θέμα για την μείωση των τελών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.

Το αίτημα επαναφοράς του θέματος στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο υπογράφουν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης του Δήμου Χανίων.