Τις απώλειες από τις χώρες της ΕΕ και τη σημαντική αύξηση από τη Ρωσία φανερώνει το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο της περιόδου Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2012, που παρουσιάζει πλεόνασμα 7,581 δισ. ευρώ, αυξημένο οριακά κατά 0,5 (37 εκατ. ευρώ), σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του Ταξιδιωτικού Ισοζυγίου Πληρωμών που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος, με βάση τα αναθεωρημένα αποτελέσματα της Ερευνας Συνόρων, η εξέλιξη αποδίδεται στη μεγαλύτερη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 340 εκατ. ευρώ (19%), από τη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 303 εκατ. ευρώ (3,2%).

Ο περιορισμός των ταξιδιωτικών εισπράξεων ήταν αποτέλεσμα της πτώσης των αφίξεων ταξιδιωτών κατά 5,2%.

Αντίθετα, η μέση κατά ταξίδι δαπάνη αυξήθηκε κατά 2,1% (14 ευρώ) και διαμορφώθηκε στα 670 ευρώ.

Oριακή αύξηση 1,9% παρουσίασε η δαπάνη ανά διανυκτέρευση (Ιαν.-Σεπτ. 2012: 71 ευρώ, Ιαν.-Σεπτ. 2011: 70 ευρώ), ενώ η μέση διάρκεια παραμονής παρέμεινε σχεδόν σταθερή στις 9,4 διανυκτερεύσεις. Συνέπεια της μείωσης των αφίξεων, παρόλο που η μέση διάρκεια παραμονής δε μεταβλήθηκε ουσιαστικά, είναι η μείωση του αριθμού των διανυκτερεύσεων κατά 5%.

Μείωση 3,2% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις

Μείωση 3,2% εμφανίζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, λόγω του περιορισμού των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 κατά 6,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 5,943 δισ. ευρώ και συμμετέχουν στο σύνολο των εισπράξεων κατά 65,8%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στα 3,088 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,1%.

Αναλυτικά, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 3,882 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 12,9%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 7,9%.

Σε ό,τι αφορά τις σημαντικότερες αγορές προέλευσης ταξιδιωτών, από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 9,9%, φθάνοντας στα 1,440 δισ. ευρώ, από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 8,9%, στα 711 εκατ. ευρώ, ενώ από τη Βρετανία διαμορφώθηκαν στα 1,305 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 23,8%.

Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, αύξηση 32,1% παρουσιάζουν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, αγγίζοντας τα 896 εκατ. ευρώ, ενώ μείωση 19,2% παρουσιάζουν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ που διαμορφώθηκαν στα 357 εκατ. ευρώ.

Λιγότερα έσοδα από τα ταξίδια αναψυχής

Μειωμένες κατά 1,9% (146 εκατ. ευρώ) ήταν οι εισπράξεις από τα ταξίδια αναψυχής, οδηγώντας σε μείωση των εισπράξεων των ταξιδιών για προσωπικούς λόγους κατά 2,2%. Οι εισπράξεις που συνδέονται με ταξίδια για προσωπικούς λόγους έχουν τη «μερίδα του λέοντος» με ποσοστό 95,1% στο εννεάμηνο του 2012, έναντι 94% την αντίστοιχη περίοδο του 2011, ενώ το υπόλοιπο αφορά στα επαγγελματικά ταξίδια.

Στα ταξίδια για προσωπικούς λόγους, τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις δαπάνες έχουν τα ταξίδια αναψυχής (Ιαν.-Σεπτ. 2012: 83,5%, Ιαν.-Σεπτ. 2011: 82,4% επί του συνόλου), ενώ με 4% συμμετέχουν τα ταξίδια για επίσκεψη σε συγγενείς/οικογένεια (Ιαν.-Σεπτ. 2011: 4,3%).

Μεγαλύτερη μείωση (19,9%) εμφανίζουν οι εισπράξεις από ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους, με συνέπεια τη μείωση της συμμετοχής τους στο σύνολο των εισπράξεων κατά 1% (Ιαν.-Σεπτ. 2012: 4,9%, Ιαν.-Σεπτ. 2011: 6%).

Αφίξεις: Αύξηση 23,7% από Ρωσία

Στα 13,483 εκατ. ταξιδιώτες από 14,230 εκατ. ταξιδιωτών περιορίστηκε η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το εννεάμηνο του 2012, σε ετήσια βάση.

Στη διαμόρφωσή της οι χώρες της ΕΕ των 27 συμμετέχουν κατά 63,4% και οι λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 κατά 36,6%. Ετσι, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 27 μειώθηκε κατά 8,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011 κυρίως λόγω της μείωσης των αφίξεων από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατά 11,7%.

Από τις χώρες της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ, οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 2,8% και διαμορφώθηκαν στα 3,426 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 3,525 εκατ. ταξιδιωτών. Οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 παρουσίασαν μικρή αύξηση 0,6%, ενώ ενίσχυσαν τη συμμετοχή τους στο σύνολο των αφίξεων κατά 2,1%.

Απώλειες 5,3% και 14,4% αντίστοιχα εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία, ενώ από τη Βρετανία αυξήθηκαν κατά 15,3%. Αύξηση 23,7% παρουσίασαν οι αφίξεις από τη Ρωσία, ενώ από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 23,3%.

Διανυκτερεύσεις: Περιορίστηκαν κατά 5%

Λιγότερες κατά 5% είναι οι διανυκτερεύσεις στο εννεάμηνο του 2012, καθώς διαμορφώθηκαν στις 126.692 χιλιάδες, έναντι 133.373 χιλιάδων την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η μείωση οφείλεται στη μείωση των διανυκτερεύσεων από τις χώρες της ΕΕ των 27 κατά 7,3%, των οποίων η συμμετοχή στο σύνολο των διανυκτερεύσεων μειώθηκε κατά 1,8% (Ιαν.-Σεπτ. 2012: 70,1%, Ιαν.-Σεπτ. 2011: 71,8%).

Αντίθετα, οι διανυκτερεύσεις των κατοίκων από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 αυξήθηκαν κατά 0,9% και παράλληλα η συμμετοχή τους στο σύνολο αυξήθηκε σε 29,9% την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2012 από 28,2% την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2011.

Η μείωση των διανυκτερεύσεων των χωρών της ΕΕ των 27 είναι αποτέλεσμα της μείωσης των διανυκτερεύσεων από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατά 11,5%, η οποία όμως αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των διανυκτερεύσεων των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 1,6%.

Μείωση παρουσιάζουν οι διανυκτερεύσεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία κατά 5,4% και 15,6% αντίστοιχα, ενώ αυτές από τη Βρετανία αυξήθηκαν κατά 20,1%.

Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, οι διανυκτερεύσεις από τη Ρωσία παρουσίασαν αύξηση 25,3%, ενώ από τις ΗΠΑ μειώθηκαν 17,7%.in.gr