Συνεργασία με Μέλη του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Ρεθύμνου είχε σήμερα ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης, στη διάρκεια της οποίας ο Δήμαρχος τους ενημέρωσε για το αναπτυξιακό πρόγραμμα του Δήμου Ρεθύμνης ενώ συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν τη συνεργασία του Δήμου με τους Εργολήπτες.

Ο Σύνδεσμος έθεσε στο Δήμαρχο τα ζητήματα των οφειλών ιδίως για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Δημόσιες Επενδύσεις, το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και τον ΟΣΚ, των μεγάλων εκπτώσεων στα δημόσια έργα και την ανάγκη αυστηρότερης επίβλεψής τους .

Ο κ.Μαρινάκης υποσχέθηκε στο Σύνδεσμο ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή χρηματοδότηση των εκτελούμενων έργων τονίζοντας το γεγονός ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα που του έθεσαν σημειώνεται στα έργα που εκτελούνται με δημόσιες χρηματοδοτήσεις ενώ δεσμεύτηκε να πιέσει θεσμικά για την εξομάλυνση του δυσάρεστου αυτού φαινομένου.

Συμφώνησαν να συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης ως παρατηρητές, έχοντας το δικαίωμα να καταθέτουν τις απόψεις τους για τα θέματα που συζητώνται.

Γενικότερα, συμφωνήθηκε να διατηρούν συνεχή επαφή και συνεργασία για όλα τα θέματα που αφορούν την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου Ρεθύμνης.