Το μέλλον των περίπου 3.200 εργαζομένων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου θα κριθεί στις διαβουλεύσεις της διοίκησης και των εκπροσώπων τους το Σάββατο, μετά την οριστικοποίηση του διαχωρισμού του ΤΤ σε «καλή» και «κακή» τράπεζα.

Σύμφωνα με το Βήμα, η πρόταση που κερδίζει έδαφος, και με την οποία δεν διαφωνεί η τρόικα, προβλέπεται διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας αλλά με μειώσεις μισθών, μεταξύ 10% για τους χαμηλά αμειβόμενους και 50% για τα πολύ υψηλά κλιμάκια.

Όπως σημειώνεται, είναι η πρώτη φορά που η τρόικα κατά τη διάρκεια των σκληρών διαπραγματεύσεων με το Υπουργείο Οικονομικών, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), αλλά και την Τράπεζα της Ελλάδας δέχεται να μην απολυθεί ούτε ένας εργαζόμενος και να διατηρηθούν όλες οι θέσεις εργασίας.

Ως αντιστάθμισμα και με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους έχει προταθεί η μεσοσταθμική μείωση μισθών κατά 30% των μισθών των εργαζομένων.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν Τα Νέα, δεύτερο σενάριο προβλέπει πολύ μικρότερες μισθολογικές μειώσεις, με απολύσεις όμως 500 - 600 εργαζομένων.


in.gr