Σε συμφωνία κατέληξαν η κυβέρνηση και ο σύλλογος εργαζομένων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας στη νεοϊδρυθείσα τράπεζα «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο».

Σύμφωνα με την εν λόγω συμφωνία δεν θα γίνουν περικοπές θέσεων εργασίας, αλλά το μισθολογικό κόστος θα μειωθεί κατά 30%.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε ότι θα υπάρξει και πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης εργαζομένων.

Σημειώνεται ότι η ΔΗΜΑΡ είχε θέσει ζήτημα των θέσεων εργασίας στο ΤΤ και το υπουργείο Οικονομικών προσχώρησε στη θέση αυτή.


in.gr