Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης & Δήμαρχος Πλατανιά Μαλανδράκης Ιωάννης, με ανακοίνωσή του

"προσκαλεί τα Μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου, τους Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και όποιον άλλο επιθυμεί όπως προσέλθει στην 1η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά (Γεράνι _ Χανίων) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.« Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου»

2.«Γνωμοδότηση επί του τεχνικού προγράμματος Δήμου Πλατανιά έτους 2013».

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα Τρίτη 22 Ιανουαρίου, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο".