Αύξηση παρουσιάζει η κατανάλωση ελαιολάδου στην παγκόσμια αγορά. Ανοδική πορεία παρουσίασαν οι εισαγωγές ελαιολάδου κατά το 2011/2012, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (IOC), στην ενημέρωση που εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2012.

Ειδικότερα οι εισαγωγές το 2011/2012 ήταν ποσοτικά κατά 76.960 τόνους υψηλότερες σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Αύξηση εισαγωγών είχαμε στην Κίνα (+38%), στην Ιαπωνία (+21%), στη Ρωσία (+15%), στη Βραζιλία (+9%), στις ΗΠΑ (+9%), στις 27 χώρες μέλη της ΕΕ (+24%).

Σταθερές παρέμειναν οι εισαγωγές προς την Αυστραλία, ενώ μικρή μείωση (-1%) παρουσίασαν οι εισαγωγές στον Καναδά.

Από την άλλη το 2012 είχαμε αύξηση της τιμής παραγωγού στο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και στις τρεις κύριες παραγωγικές χώρες της ΕΕ, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα, η οποία όμως για τη χώρα μας ήταν πολύ μικρότερη σε σχέση με τις υπόλοιπες.

Στην Κίνα, την περίοδο 2011/2012, είχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών ελαιολάδου.

Σύμφωνα με το IOC, η αύξηση ήταν κατά 12.741 τόνους (ποσοστό +38%) σε σχέση με τις εισαγωγές που έγιναν το 2010/2011. Ποσοστό 90% του ελαιολάδου που εισήχθη στην Κίνα προέρχεται από χώρες μέλη της ΕΕ, με επικεφαλής την Ισπανία (60%), ακολουθεί η Ιταλία (24%) και η Ελλάδα (6%). Όσον αφορά την ποιότητα, 85% ήταν παρθένο ελαιόλαδο, 5% ελαιόλαδο μειονεκτικό και 11% πυρηνέλαιο.

Όπως επισημαίνει το IOC, οι εισαγωγές ελαιολάδου στην Κίνα αυξήθηκαν συνολικά κατά 331% στη διάρκεια των πέντε τελευταίων χρόνων.

Πορεία τιμών εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου στην ΕΕ

Μελετώντας την πορεία των τιμών του έξτρα παρθένου ελαιολάδου το 2012, το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (IOC) βλέπουμε ότι τη μεγαλύτερη αύξηση των τιμών παραγωγού παρουσίασε η Ισπανία, ακολούθησε η Ιταλία, ενώ η αύξηση στην Ελλάδα ήταν πολύ μικρότερη.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει το IOC, οι τιμές παραγωγού στην Ισπανία άρχισαν να αυξάνονται απότομα στα τέλη Ιουνίου, φθάνοντας την τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στα € 2.64/kg. Στη συνέχεια υπήρξε μια πτωτική πορεία κατά την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου, μέχρι τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, όπου έχουμε ξανά ανοδική πορεία και φτάνει στα € 2.68/kg (φτάνοντας στα επίπεδα Απριλίου του 2007). Οι τιμές παραγωγού, μεταξύ Δεκεμβρίου 2011 και Δεκεμβρίου 2012, παρουσίασαν αύξηση σε ποσοστό 50%.

Στην Ιταλία, οι τιμές αυξήθηκαν από τα € 2.67/kg που ήταν κατά τη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου στα € 2.98/kg τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου. Οι τιμές παραγωγού, μεταξύ Δεκεμβρίου 2011 και Δεκεμβρίου 2012, παρουσίασαν αύξηση σε ποσοστό 23%.

Στην Ελλάδα, οι τιμές παραγωγού έχουν αυξηθεί περισσότερο ομοιόμορφα και αργά, από € 1.82/kg (τέλη Ιουλίου) στα € 2.04/kg την τρίτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου. Οι τιμές παραγωγού, μεταξύ Δεκεμβρίου 2011 και Δεκεμβρίου 2012, παρουσίασαν τη μικρότερη αύξηση ποσοστού μόλις 8%.

agrotypos.gr/Σταύρος Παισιάδης