Συνεδριάζει το Περιφερειακό συμβούλιο την Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (κτίριο Λότζια – Πλατεία Λιονταριών).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

Γ. Απάντηση στην επερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ρίζου Σεραφείμ με θέμα: «Παραχώρηση έκτασης δημόσιας γης 25.000 στεμμάτων μέσω της Μονής Τοπλού στην Βρετανική Εταιρείας Minοan Group για τη δημιουργία ξενοδοχειακής επιχείρησης στο Κάβο Σίδερο στο Λασίθι».

1. ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1.1 Έγκριση του πρώτου Σταδίου της Α φάσης (Α.1) της Μελέτης Αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης.

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Α) Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της ΠΚ και Β) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την Επιτροπή οι οποίες αφορούν στον τομέα πολιτικής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης.

2.2 Συμβάσεις προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.


2.3 Έγκριση θέσπισης παγίου χορηγήματος καθαριότητας υπηρεσιών της ΠΕ Ρεθύμνου για το έτος 2013.

2.4 Συμμετοχή και υλοποίηση της Περιφέρειας Κρήτης δράσεων προβολή και προώθησης που αφορούν στα αγροτικά προϊόντα το έτος 2013 και έγκριση σχετικών δαπανών.

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1 Έγκριση Χορήγησης παράτασης προθεσμίας έως 30/06/2013 εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη δρόμου Έλος-Σημαντηριανά με διακλάδωση προς Πλοκαμιανά» ποσού σύμβασης 453.833,87 ευρώ.

3.2 Έγκριση αποτελέσματος του από 11/01/2012 διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Συμπληρωματικές Μελέτες Έργων χρηματοδοτούμενων από το Ε.Σ.Π.Α. και λοιπών έργων της Π.Ε.Η.: Εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών και μελετών για το έργο: Δρόμοι Γάζι-Κρουσώνας & για λοιπά έργα της ΠΕΗ» προϋπολογισμού 239.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.


3.3 Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας στη μελέτη «μελέτη κατά τμήματα Οδού ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΕΣ – ΑΡΜΕΝΟΙ».

3.4 Έγκριση Μελέτης Στηθαίων Ασφαλείας της ΠΕ Λασιθίου.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

4.1 Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΚ, του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων και του Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων για τη Λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Ατόμων με Αναπηρία στην περιοχή Κελιά του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.

4.2 Έγκριση τροποποίησης ΠΣ μεταξύ ΠΚ και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου και Δήμου Ρεθύμνου για την εκπόνηση των μελετών:

1. Μελέτη: «Έργα εγκατάστασης πρόσδεσης Κρουαζιερόπλοιου λιμένος Ρεθύμνου» και

2. Μελέτη: «Βελτίωση της θωράκισης στη γένεση του προσήνεμου μώλου λιμένος Ρεθύμνου μετά της αναμόρφωσης των όπισθεν χερσαίων του χώρων».

5. ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

5.1 Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση επιτροπών χαρακτηρισμού ως πολυσύχναστων των παραλιών των Περιφερειακών Ενοτήτων: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, καθώς και για τη χορήγηση αδειών θαλάσσιων μέσων αναψυχής .

5.2 Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης-Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου.


6. ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

6.1 Αλλαγή κατηγορίας ειδών πώλησης στις λαϊκές αγορές από Νωπά Αλιεύματα σε Οπωρολαχανικά-αυγά-κομμένα Άνθη της Πωλήτριας Λαϊκών Αγορών κας Αταμασόβα Φωτεινής.

6.2 Ανασυγκρότηση της γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 7,παραγ. 2 του Ν.2323/1995 όπως ισχύει, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 41/2012 (πρακ. Νο 5/18-04-12) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου έργο της οποίας είναι η έκφραση γνώμης: α) για ίδρυση, μετακίνηση και κατάργηση Λαϊκών Αγορών και β) για τον καθορισμό του αριθμού των προς διάθεση αδειών Λαϊκών αγορών στην Π.Ε. Ηρακλείου.

7. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

7.1 Επικύρωση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της με αριθμ. 15/27-12-2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.