Με αφορμή την εξαιρετική επιτυχία και ανταπόκριση των πολιτών προς τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης που λειτούργησαν στο Δήμο Φαιστού για την εκπαιδευτική περίοδο 2011-2012, την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου, ο Δήμος Φαιστού θα πραγματοποιήσει μια εκδήλωση αφιερωμένη στον εθελοντισμό και θα βραβεύσει όλους όσους συμμετείχαν στην υλοποίηση της. Η εκδήλωση βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πολύκεντρου Δήμου Φαιστού στις Μοίρες στις 7:00 μμ.

Ο Δήμος Φαιστού, είναι ο μοναδικός δήμος πανελλαδικά που πραγματοποίησε ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2011-2012. Η καθολική ολοκλήρωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή των 20 εθελοντών εκπαιδευτών που εργάστηκαν αφιλοκερδώς. Συγκεκριμένα ο Δήμος Φαιστού, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ) λειτούργησε Σχολές Γονέων και το πρόγραμμα «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους», καθώς και 6 τμήματα Κοπτικής – Ραπτικής (30 ώρες), 3 τμήματα Ζαχαροπλαστικής (18 ώρες), 1 τμήμα Γυμναστικής (30 ώρες), 1 τμήμα Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας (15 ώρες), 1 τμήμα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας σε Μετανάστες (αρχάριοι 50 ώρες) και 1 τμήμα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού σε Μετανάστες (προχωρημένοι 75 ώρες), 2 τμήματα Σχολών Γονέων (20 ώρες), 1 τμήμα Management σε φορείς (16 ώρες), 3 τμήματα Εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (αρχάριοι 20 ώρες) και 1 τμήμα Εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών(προχωρημένοι 20 ώρες).

Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύχθηκαν επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και λειτούργησαν 5 τμήματα σε Τυμπάκι και Γαλιά, στα οποία συμμετείχαν συνολικά 100 γονείς. Ενώ, στο πρόγραμμα «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους» συμμετείχαν 46 εκπαιδευόμενοι.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Φαιστού υλοποίησε συνολικά 20 τμήματα, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε Μοίρες, Τυμπάκι, Ζαρό και Πόμπια. Ο αριθμός των εκπαιδευόμενων που παρακολούθησαν τα προγράμματα ξεπέρασε τα 400 άτομα, ενώ οι δηλώσεις συμμετοχής ήταν αξιοσημείωτες αφού ανήλθαν στις 650.

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί θα βραβευτούν οι εθελοντές εκπαιδευτές του προγράμματος καθώς και οι εκπαιδευόμενοι ενήλικες θα λάβουν τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης τους για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα που υλοποιήθηκαν από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Φαιστού.