Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε συνεργασία µε την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, διοργανώνει συνάντηση εργασίας για την κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης των υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της σχετικής Κοινοτικής (Οδηγία – Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα Νερά) και Εθνικής νομοθεσίας.

Στη συνάντηση αυτή, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22/01/2013 και ώρα 12:30 μ.μ. στο Ηράκλειο (αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Ενετικό Λιμάνι) θα συμμετέχουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και εμπλεκόμενοι Φορείς και Ιδρύματα της περιοχής (ΟΑΝΑΚ, ΟΑΔΥΚ, Πολυτεχνείο και Πανεπιστήμιο Κρήτης, κλπ.).
Αντικείμενο της συνάντησης είναι η οργάνωση των διαδικασιών και η διερεύνηση της δυνατότητας συνεισφοράς των Φορέων της περιοχής στην κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης.