Στη βελτίωση των αρδευτικών υποδομών της τοπικής κοινότητας Aγίου Σύλλα του Δήμου Ηρακλείου θα συμβάλλει ο Εκσυγχρονισμός του Δικτύου Άρδευσης έργο το οποίο έχει ήδη δρομολογηθεί από την Δημοτική Αρχή.

Σήμερα ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης υπέγραψε την Διακήρυξη της Δημοπρασίας για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου που έχει προϋπολογισμό 500.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

Το έργο «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου Αγίου Σύλλα Δήμου Ηρακλείου» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» και η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφορών έχει ορισθεί η Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 στις 10 το πρωί στο Δημοτικό κτίριο της Νέας Αλικαρνασσού.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΣ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Σημαντική παρέμβαση για την αγροτική οικονομία της ευρύτερης περιοχής χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Ηρακλείου το έργο αυτό τονίζοντας ότι θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας και παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.

Το νέο Αρδευτικό δίκτυο στον Άγιο Σύλλα περιλαμβάνει την εγκατάσταση αγωγών συνολικού μήκους 3000 μέτρων (1529 μέτρα αγωγού μεγάλης πίεσης και 1497 μέτρα αγωγού διανομής νερού ) αλλά και η κατασκευή νέου αντλιοστασίου .