Νέες ευνοϊκότερες ρυθμίσεις προετοιμάζει η διοίκηση της ΔΕΗ για τους καταναλωτές καθώς παρά τους 700 χιλ διακανονισμούς που έγιναν μέσα στο 2012 οι "κόκκινοι" λογαριασμοί ανέρχονται σε 600 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της Επιχείρησης είναι ιδιαίτερα προβληματισμένη καθώς οι νέες περικοπές μισθών, η αύξηση της ανεργίας αλλά και το κλίμα στην αγορά που ακόμα βαίνει επιδεινούμενο αποτελούν παράγοντες που ενδέχεται να φέρουν σε πιο επώδυνη θέση τα νοικοκυριά.

Για το λόγο αυτό μελετά νέες ρυθμίσεις με δόσεις που θα δίνουν τη δυνατότητα ευχερέστερα στους καταναλωτές να ανταποκριθούν απέναντι στις υποχρεώσεις τους από τη στιγμή μάλιστα που αυξάνονται και τα τιμολόγια.

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Εξάλλου όπως δήλωσε ο σύμβουλος επικοινωνίας της Επιχειρήσεις Γιάννης Παπάζογλου στο ΣΚΑΪ διευρύνονται οι κατηγορίες δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ενώ παράλληλα η έκπτωση που παρέχεται σε όσους τη δικαιούνται θα ανέλθει έως το 42%, έναντι 30% που ίσχυε μέχρι πρότινος.

Πέραν των κατηγοριών που ήδη δικαιούνταν υπαγωγή στο Κοινωνικό Τιμολόγιο, δικαιούχοι είναι πλέον και τα άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης.

Το Τιμολόγιο έχει σχεδιαστεί για όσους έχουν χαμηλό ετήσιο εισόδημα, έως 12.000 ευρώ, συν 3.000 για κάθε τέκνο, για άτομα που πάσχουν από αναπηρία 67% και άνω, και για τους μακροχρόνια άνεργους.

Οι αιτήσεις ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο υποβάλλονται τηλεφωνικά κατά τη τελευταία εβδομάδα, με αστική χρέωση, στον αριθμό 210 9298000. Οι καταναλωτές που επιθυμούν να επωφεληθούν από το Κοινωνικό Τιμολόγιο οφείλουν να έχουν στη διάθεσή τους έναν πρόσφατο λογαριασμό της ΔΕΗ.

Ποιοι δικαιούνται το Κοινωνικό Τιμολόγιο


Με το νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο παρέχεται έκπτωση της τάξεως του 42% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ που ισχύει από 01.01.13, η οποία πλέον θα αφορά το σύνολο της κατανάλωσης του δικαιούχου.

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται στο σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης, εφόσον:

1. Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου

2. Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου

3. Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο

4. Η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια βάση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου (1.500 kWh ή 1.700 kWh). Στα όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου.

Ποιοί είναι οι δικαιούχοι του ΚΟΤ:

- Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα: Άτομα που έχουν ετήσιο συνολικό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο για τα πρώτα δύο τέκνα και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh- 1.500 kWh.

- Τρίτεκνοι: Άτομα με τρία τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500 ευρώ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh- 1.700 kWh.

- Άνεργοι: Άτομα που είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο για τα πρώτα δύο τέκνα και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh- 1.500 kWh. Στο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας .

- Άτομα με αναπηρία: Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500 ευρώ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh- 1.700 kWh.

- Άτομα που χρήζουν ενεργοβόρας μηχανικής υποστήριξης: Άτομα, των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη χρήση ενεργοβόρων ιατρικών συσκευών ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη, των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη χρήση ενεργοβόρων ιατρικών συσκευών και με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 30.000 ευρώ με τετραμηνιαία κατανάλωση έως και 2.000 kWh. Σε περίπτωση υπέρβασης του προηγούμενου ορίου, χωρίς να απεντάσσονται από το ΚΟΤ, το υπόλοιπο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης πέραν των 2.000 kWh δεν θα επιδοτείται μέσω ΚΟΤ.

Τα δικαιολογητικά

Η διαδικασία για την υποβολή αίτησης του δικαιούχου του ΚΟΤ είναι απλή και γρήγορη. Για τους πελάτες που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση απαιτούνται μόνο:

1. Τα στοιχεία της παροχής τους (κωδικό ηλεκτρονικής ποληρωμής και αύξοντα αριθμό λογαριασμού)

2. Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι).

Στην περίπτωση των ατόμων που χρήζουν ενεργοβόρου μηχανικής υποστήριξης και μόνο χρειάζεται επιπλέον βεβαίωση χρήσης σχετικής συσκευής απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς από κρατικό ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο υπάγεται ο δικαιούχος. Στην περίπτωση που κάποιος είναι ανασφάλιστος χρειάζεται αντίστοιχη βεβαίωση από κρατικό νοσοκομείο.newmoney.gr