Από την τσέπη τους θα πληρώνουν από σήμερα τα φάρμακά τους οι ασφαλισμένοι 5 ταμείων στο Ηράκλειο με απόφαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου λόγω των ανεξόφλητων οφειλών των ασφαλιστικών ταμείων.

Οι φαρμακοποιοί ωστόσο κόβουν την χορήγηση φαρμάκων με πίστωση στους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ (Ταμείο του Δημοσίου) του ΤΣΑΥ, του ΤΑΣ (Ταμείο Συμβολαιογράφων) του ΤΑΠΟΤΕ και της ΔΕΗ.

H αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων θα σταματήσει μόλις τα ταμεία εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΠΑΔ δεσμεύθηκε ότι οι φαρμακοποιοί σε όλη την Ελλάδα θα εισπράξουν μέσα στον Απρίλιο 100 εκατομμύρια ευρώ για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, ενώ στους φαρμακοποιούς στο Ηράκλειο διατίθεται ποσό ύψους 2.850.000 ευρώ.

Πηγή: ΠΑΤΡΙΣ