Συνεδριάζει η  Δ.Ε. του Τμήματος του ΤΕΕ-ΤΑΚ την Πέμπτη 24/01/2013 και ώρα 07.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίασα είναι τα παρακάτω:

1.Συντονισμός δράσεων για ενημερωτικές εκδηλώσεις με θέμα το σεισμό

Εισηγητής: Κ. Χαμηλοθώρης, ΑΤΜ, υπάλληλος Τμήματος

2.Ανακοινώσεις - Εκπροσωπήσεις

Εισηγητής: Π. Ινιωτάκης, Πρόεδρος Δ.Ε.

3.Οργάνωση τιμητικής εκδήλωσης - κοπή πίτας

Εισηγητής: Οδ. Σγουρός, Αντιπρόεδρος Δ.Ε.

4.Οργάνωση γιορτής για τα παιδιά των Μηχανικών

Εισηγήτρια: Χαρά Τριαματάκη, Γ.Γ. Δ.Ε.