Ένα τυχερό δελτίο που κερδίζει το ποσό των € 4.715.128,94 βρέθηκε κατά τη διαλογή της 1360ηςκλήρωσης του ΛΟΤΤΟ στην πρώτη κατηγορία (6άρια).

Οι αριθμοί που κερδίζουν είναι οι:

7 - 29 - 35 - 36 - 46 - 48 + 6

 Επίσης στην δεύτερη κατηγορία (5+1) βρέθηκε ένα (1) τυχερό δελτίο που κερδίζει το ποσό των € 50.000,00.

ΤΥΧΕΡΑ ΔΕΛΤΙΑ:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1ΗΣ ΚΑΤ.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 2ΗΣ ΚΑΤ.

ΑΡΙΘΜ. ΣΤΗΛΩΝ

ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ

ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΚΟΥΣΤΑΛΟΥΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ   ΨΑΡΡΩΝ 14   ΚΑΛΑΜΑΤΑ

1

-

6

ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   ΠΛΑΤΩΝΟΣ 15   ΞΑΝΘΗ

-

1

6

ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΝΑΙ