Ακόμη και για τις πλέον μείζονες αποφάσεις μιας τράπεζας, όπως για παράδειγμα αυτές που αφορούν στη συγχώνευση με άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή στην εξαγορά άλλου πιστωτικού ιδρύματος, θα έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) οι επίτροποι, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στα πιστωτικά ιδρύματα, που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα των πρόσθετων εγγυήσεων ύψους 30 δις. ευρώ.

Η συγκεκριμένη διάταξη προστέθηκε στο νομοσχέδιο "Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις", που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών. Ουσιαστικά, οι επίτροποι του Δημοσίου θα έχουν το δικαίωμα του βέτο για όλες τις αποφάσεις της τράπεζας που αφορούν την νομική ή χρηματοοικονομική κατάστασή της.

 Με τις άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου, το Δημόσιο προχωρά στον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (με το τραπεζικό τμήμα να είναι "διαθέσιμο" σε πιθανές αναδιαρθρώσεις του ελληνικού πιστωτικού συστήματος). Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), να παρεμβαίνει στη δευτερογενή αγορά ομολόγων (για την καλύτερη διαχείριση του χρέους. Ενώ, θεσπίζεται η υποχρέωση για τις ΔΕΚΟ να αξιοποιούν τα ακίνητά τους (αξίας άνω των 8 δις. ευρώ), αυστηριοποιούνται οι κανόνες για τη μισθολογική πολιτική και τις προσλήψεις στις ΔΕΚΟ, και συστήνεται Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (για την αξιοποίηση της συνολικής ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου).