Εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος και ξεκίνησε η κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αρκαλοχωρίου, ένα μεγάλο έργο υποδομής προϋπολογισμού 11.650.000 €, τη σύμβαση υλοποίησης του οποίου υπέγραψε πρόσφατα ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης. Στα πλαίσια αυτά, παρουσία της Δημοτικής Αρχής, και της διοίκησης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας, τελέστηκε σήμερα αγιασμός στο χώρο έναρξης των εργασιών του έργου.

Η κατασκευή του βιολογικού  σταθμού και των δικτύων αποχέτευσης στο Αρκαλοχώρι αποτελεί ένα σημαντικό έργο για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Η υλοποίησή του θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και την οικονομική τους ανακούφιση, μια και κάθε μέρα ξοδεύονται τεράστια ποσά για την εκκένωση των βόθρων. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, το έργο αποτελείται από δύο επιμέρους τμήματα. Το πρώτο τμήμα αφορά στην κατασκευή αποχετευτικών αγωγών λυμάτων και το δεύτερο τμήμα  αφορά στην κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. Τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης έχουν συνολικό μήκος 31.153 μέτρα και οι βαρυτικοί αγωγοί των λυμάτων του Αρκαλοχωρίου προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 2.152 μέτρα. Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων θα έχει δυναμικότητα 7.500 ισοδύναμων κατοίκων (σε ορίζοντα 20ετίας) με αγωγό μεταφοράς των επεξεργασμένων μήκους 5.300 μέτρων. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι 28 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Το έργο «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Αρκαλοχωρίου» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» του Υ.Π.Ε.Κ.Α.