Με προφανή στόχο να μην υπάρξει αποτέλεσμα από τον διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε το υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης για την φετινή ανάθεση της διαδικασίας ενεργοποίησης των ατομικών δικαιωμάτων των αγροτών, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ, σε έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε να καταθέσει ένσταση προς την αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το ΟΣΔΕ 2011 – 2013. 

Σύμφωνα με την ΠΑΣΕΓΕΣ, το δεσμευτικό χρονικό διάστημα υλοποίησης του αντικειμένου του διαγωνισμού (έξη μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης) υπερβαίνει την καταληκτική προθεσμία που ορίζει ο Κοινοτικός Κανονισμός για την υποβολή των αιτήσεων των αγροτών (15 Μαΐου 2011), με αποτέλεσμα ο διαγωνισμός να πάσχει ως προς τη νομιμότητά του.
Επιπλέον, εξαιτίας του πλήθους των ελλείψεων, των ασαφειών και των αοριστιών που αναφέρουν οι όροι της διακήρυξης, όπως τονίζει στην ένστασή της η ΠΑΣΕΓΕΣ, ο διαγωνισμός πάσχει από άποψη ουσιαστικής νομιμότητας.

«Δυστυχώς αγνοήθηκαν πλήρως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι επισημάνσεις και οι προτάσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ, που είχαν υποβληθεί από τις 12 Νοεμβρίου 2010 κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης της προκήρυξης του έργου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διόρθωσης του πλήθους των ελλείψεων, παραλείψεων και ασαφειών της διακήρυξης, με αποτέλεσμα, όχι μόνο να βρίσκεται σε αμφισβήτηση η υλοποίηση του διαγωνισμού, αλλά βάσιμα να τίθεται σε κίνδυνο η έγκαιρη ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών και η καταβολή των ενισχύσεών τους», καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΑΣΕΓΕΣ.

Να σημειωθεί πως σε προηγούμενη απόφασή της η ΠΑΣΕΓΕΣ είχαν ανακοινώσει πως δεν θα συμμετάσχει καν στον διαγωνισμό. Βλέποντας όμως, όπως όλα δείχνουν, πως το υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης , δεν πτοήθηκε αλλά συνέχισε την διαδικασία, προχωρά στην υποβολή ένστασης αποσκοπώντας στο να επαναληφθεί για άλλη μια φορά – και κατά παράβαση των Ευρωπαϊκών οδηγιών – η απευθείας ανάθεση του έργου στην ΠΑΣΕΓΕΣ, δηλαδή στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών.