Την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Minoan Lines, από σήμερα 1η Απριλίου  και για μέγιστο διάστημα δέκα ημερών, αποφάσισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αιτιολογώντας την απόφαση για αναστολή, το Χ.Α. αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2010, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη, δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή της, στην οποία διατυπώνεται «Γνώμη με Επιφύλαξη».

«Η προσωρινή αναστολή των ανωτέρω μετοχών κρίνεται αναγκαία για την προστασία των επενδυτών, δεδομένου ότι δε διασφαλίζεται προσωρινά η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της εν λόγω εταιρείας», τονίζεται στην ανακοίνωση.

naftemporiki.gr