Τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» συνάντηση με θέμα: «Συνάντηση Επιτροπής Εκπαίδευσης για τα 100 χρόνια της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα».

Στη συνάντηση που πραγματοποιείται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» θα συμμετάσχουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης ΠΕ και ΔΕ Περιφερειακής Ενότητας Χανίων με σκοπό τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των δράσεων και εκδηλώσεων, που αφορούν την εκπαίδευση, για τα 100 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα και τον συντονι-σμό των σχετικών ενεργειών.