Με εγκύκλιο που απέστειλε στις εφορίες όλης της χώρας, το υπουργείο Οικονομικών κοινοποιεί τις τέσσερις αλλαγές που επήλθαν στην φορολόγηση των αυτοκινήτων με τον τελευταίο φορολογικό νόμο. Μπορεί να εκληφθεί ως… ειρωνεία, αλλά το μέτρο της απόσυρσης παρατείνεται για έναν ακόμη χρόνο. Από τη μία επιβάλλουν νέους φόρους στα ακίνητα και από την άλλη δίνουν κίνητρα για αγορά. Με τον νέο νόμο, δίνεται δεύτερη ευκαιρία στους πολύτεκνους να αποκτήσουν αυτοκίνητο χωρίς τέλη ταξινόμησης ενώ εξισώνεται ο φόρος πολυτελείας στα μεταχειρισμένα με αυτόν στα καινούργια.

Οι τέσσερις σημαντικές αλλαγές στη φορολόγηση των ακινήτων, όπως αναφέρονται στην εγκύκλιο, έχουν ως εξής:

1.Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης πολύτεκνων γονέων.

Η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων παρέχεται και στους γονείς οι οποίοι προτού καταστούν πολύτεκνοι είχαν υπαχθεί στον νόμο για την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης γονέων με τρία τέκνα. Συνεπώς, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική εγκύκλιο, οι πολύτεκνοι γονείς οι οποίοι έχουν ήδη αξιοποιήσει ως γονείς με τρία τέκνα την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, μπορούν να αγοράσουν πάλι αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.

2.Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης αναπηρικών αυτοκινήτων

Δικαιούχοι της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων ορίζονται οι ανάπηροι Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα. Από 1.1.2013 το ποσοστό αναπηρίας για την παραλαβή αυτοκινήτου με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης καθορίζεται με βάση τη γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και δεν γίνονται δεκτές από τις τελωνειακές αρχές Γνωματεύσεις άλλων επιτροπών. Αίρονται τα όρια ηλικίας των τεσσάρων (4) και εβδομήντα (70) ετών, ως κριτήρια για τη χορήγηση της ως απαλλαγής

3.Απόσυρση αυτοκινήτων οχημάτων

Οι διατάξεις της απόσυρσης παρατείνονται και εφαρμόζονται για αυτοκίνητα που θα τελωνισθούν και θα καταβάλουν τις οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις μέχρι και 31.12.2013. Οι διατάξεις της απόσυρσης, εφαρμόζονται για τα αυτοκίνητα που αποσύρονται από την κυκλοφορία για καταστροφή, για τα οποία η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί στη χώρα μας μέχρι 31.12.2000 και έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους διαγραφής, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγούμενων ετών. Η αίτηση επιστροφής μπορεί να κατατίθεται μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την ταξινόμηση του οχήματος και το αργότερο μέχρι και τις 31.12.2014.

4.Φόρος πολυτελείας μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων

Η κλίμακα τιμών χονδρικής πώλησης για την επιλογή του ποσοστού και την επιβολή του φόρου πολυτελείας, δεν διαφοροποιείται πλέον, από αυτή των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων. Και για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, το ποσοστό του φόρου καθορίζεται ως εξής:

α) από 20.000 ευρώ μέχρι και 22.000 ευρώ, ποσοστό 10%,

β) άνω των 22.000 ευρώ και μέχρι 28.000 ευρώ, ποσοστό 30%,

γ) άνω των 28.000 ευρώ, ποσοστό 40%.

fpress.gr