Μετά την απάντηση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κ. Ιωάννη Βρούτση, δίδεται στη δημοσιότητα και η απάντηση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Αντωνίου Μανιτάκη στην 4198/21-11-2012 ερώτηση βουλευτών μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης σχετικά με την «Ολοκλήρωση διορισμών στο Ι.Κ.Α βάσει δικαστικής απόφασης»

Στην ερώτησή τους οι βουλευτές ρωτούσαν σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν από κοινού τα συναρμόδια Υπουργεία, ώστε να δοθεί νομικώς αποδεκτή λύση για την οριστική τοποθέτηση στις κατά τόπους υπηρεσίες ΙΚΑ αφενός των υπολοίπων διοριστέων της 8Κ, αλλά και όσων υπαλλήλων της προκήρυξης 9Κ προβλέπεται να απομακρυνθούν σε εφαρμογή της δικαστικής απόφασης.

Στην με Α.Π. ΤΚΕ/Φ2/2524 απάντησή του, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Αντώνιος Μανιτάκης αναφέρει μεταξύ άλλων :

«… Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2013 και ύστερα από συνεργασία με τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά με το θέμα που έχει ανακύψει με: α) τους διοριστέους στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ βάσει της Προκήρυξης 8Κ του ΑΣΕΠ και β) τους διοριστέους στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ βάσει της Προκήρυξης 9Κ και με γνώμονα το σεβασμό στις δικαστικές αποφάσεις και την υποχρέωση της Διοίκησης για συμμόρφωση σε αυτές, τις αυξημένες ανάγκες των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί βάσει της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 323/Β/1-3-2011), καθώς και τις δημοσιονομικές δυνατότητες της Χώρας, θα προχωρήσει στην απορρόφηση των επιτυχόντων του διαγωνισμού της Προκήρυξης 8Κ.

Στη συνέχεια, με νόμιμο και ασφαλή τρόπο, θα εξετάσει την αποκατάσταση και σταδιακή απορρόφηση και τοποθέτηση των επιτυχόντων της Προκήρυξης 9Κ».

Δείτε εδώ το κείμενο της απάντησης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Αντώνιου Μανιτάκη.