Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι "με Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κας Μαρίας Λιονή, διακόπτεται η κυ-κλοφορία της επαρχιακής οδού 13 Ρεθύμνου-Αμαρίου (έως την ολοκλήρωση εργασιών κατασκευής των προβλεπομένων από την εγκεκριμένη μελέτη αγωγών ομβρίων) από το ύψος της κάτω διάβασης της Εθνικής οδού (κατάστημα ΒΙΟΡΑΜΑ Λαγκουβάρδος) έως τη Δευτερεύουσα οδό (Οδός Καπετάν Γιώργη Δικώνυμου – Μακρή - Αποθήκες ηλεκτρολο-γικού υλικού ΔΕΗ).

Οι οδηγοί των οχημάτων με κατεύθυνση το Αμάρι θα πρέπει να ακολουθούν τη διαδρομή Εθνική οδός – Δευτερεύουσα οδός (Καπετάν Γιώργη Δικώνυμου – Μακρή)- Νότια Παράκαμψη Εθνικής οδού- Νότιος παράπλευρος Εθνικής οδού προς Πλατανιά.


Επίσης αίρεται η μονοδρόμηση της Δευτερεύουσας οδού (Καπετάν Γιώργη Δικώνυμου – Μακρή)".