Σε πρόσφατη συνεδρίαση της η ΝΕ Χανίων της Δημοκρατικής Αριστεράς, ενέκρινε και δίνει στη δημοσιότητα τον οικονομικό ισολογισμό της, του έτους 2012.

Τα έξοδα της ΝΕ ανέρχονται στο ποσόν των 9051,95 ευρώ .

Σε αυτά περιλαμβάνονται τα πάσης φύσης έξοδα της οργάνωσης, (ενοίκια και έξοδα γραφείων, έξοδα φιλοξενίας και κίνησης, δημοσιεύσεις κλπ) καθώς και τα έξοδα των δύο εκλογικών αναμετρήσεων του 2012.

Συγκεκριμένα:
Έξοδα λειτουργίας και πολιτικής δράσης : 4695,45 ευρώ.
Έξοδα εκλογών 6ης Μαίου : 3022,00 ευρώ.
Έξοδα εκλογών 17ης Ιούνη : 1334,50 ευρώ.

Τα έσοδα της οργάνωσης είναι 9051,95 ευρώ και προέρχονται αποκλειστικά από συνδρομές μελών, εισφορές φίλων και ενισχύσεις εκ μέρους των υποψηφίων βουλευτών. Ουδεμία συνδρομή η εισφορά υπερέβη το ποσόν των 300 ευρώ.