Νέο ομόλογο σκοπεύει να εκδώσει ο ΟΤΕ, πενταετούς διάρκειας και σταθερού επιτoκίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων GMTN, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ταυτόχρονα, ο όμιλος ΟΤΕ προχώρησε σε πρόταση επαναγοράς ομολόγων λήξεως Αυγούστου 2013 και Απριλίου 2014 στην τιμή των 100% και 102% αντίστοιχα.

Το συνολικό ύψος των ομολόγων που θα επαναγοραστούν θα καθοριστεί εντός των επόμενων ημερών και θα εξαρτηθεί από την επιτυχή ολοκλήρωση της νέας έκδοσης.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω συναλλαγές θα πραγματοποιηθούν μέσω της ΟΤΕ PLC, θυγατρικής του ΟΤΕ.

Όπως τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση, η πρόταση επαναγοράς δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, στο κοινό εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας.

 

in.gr