Ο Σεβασμιώτατος μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνός με ανακοίνωσή του ευχαριστεί τον λαό των Χανίων για τη συμπαράσταση κατά τη διάρκεια της περιπέτειας της υγείας του.

Στην ευχαριστήριο ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

"Μέ τή βοήθεια τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ καί τίς δικές σας ὁλόθερμες προσευχές ἐπέστρεψα κοντά σας. Τό γεγονός αὐτό ἀποτελεῖ θαῦμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, τόν Ὁποῖο εὐχαρίστησα καί εὐχαριστῶ ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου. Συγχρόνως εὐχαριστῶ καί ὅλους ἐσᾶς, τούς ἐκλεκτούς κληρικούς καί τόν εὐσεβῆ καί φιλόχριστο λαό τῶν Χανίων, οἱ ὁποῖοι στηρίξατε τόν Ἐπίσκοπό σας σέ ὧρες κρίσιμες καί σταυρικές. Ὁ Παντεπόπτης καί Καρδιογνώστης Θεός γνωρίζει τήν περιπέτειά μου σέ ὅλο της τό βάθος.

Ἐκεῖνος γνωρίζει καί τήν εἰλικρινῆ συμπαράστασή σας, τήν ἄγρυπνη καί ἔμπονη προσευχή σας, τά δάκρυά σας, τίς θερμές καί ἐγκάρδιες παρακλήσεις σας ὑπέρ ἀποκαταστάσεως τῆς ὑγείας τοῦ Ἐπισκόπου σας. Μέ βεβαιότητα μπορῶ νά πῶ ὅτι οἱ προσευχές σας ἔφθασαν «εἰς τὰ ὦτα Κυρίου Σαβαώθ». Ὁ ἀγαθός Θεός ἔδωσε στήν ταπεινότητά μου παράταση μετανοίας και έμπνευση αγάπης και δικαιοσύνης … Ὁ Σπλαγχνικός Πατέρας νικήθηκε ἀπό τίς ἐπίμονες παρακλήσεις τῶν φιλοτίμων παιδιῶν Του. Τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἐκάμφθη καί ἡ θεραπεία ἐπετεύχθη. Σέ χρόνο συντομότερο ἀπό τόν ἀναμενόμενο ἐπέστρεψα στόν τόπο τῆς ἐκκλησιαστικῆς μου διαδρομῆς, προσφορᾶς καί διακονίας. Σὺν Θεῷ ἡ ὑγεία μου βελτιώνεται· τό θαῦμα ὁλοκληρώνεται.

Τί νά ἀνταποδώσω στόν Πλουσιόδωρο Κύριο γιά τήν ἀνεκδιήγητη δωρεά Του; Τί νά ἀνταποδώσω καί σέ σᾶς, στόν εὐλογημένο λαό τοῦ Θεοῦ, γιά τήν ἀμέριστη στήριξη καί τή θυσιαστική προσφορά σας πρός τό πρόσωπό μου; Πῶς νά σᾶς εὐχαριστήσω ἀξίως, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, γιά τά δάκρυα τῆς ἀγάπης σας, γιά τή θυσία χρόνου καί δυνάμεων; Γιά τή χαρά καί τόν ἐνθουσιασμό σας στό ἄγγελμα τῆς βελτιώσεως τῆς ὑγείας μου καί τῆς επιστροφῆς μου εἰς Χανιά; Θά μπορέσω, ἄραγε, ποτέ νά φθάσω στά ὕψη τῆς ἀκριβῆς καί ἀρχοντικῆς ἀγάπης σας; Θά μπορέσω νά βρῶ τά δάκρυα, τό ἀκριβό αὐτό δῶρο τοῦ Οὐρανοῦ, ὥστε νά ἐξοφλήσω τό μεγάλο χρέος πρός τήν ἀγάπη σας; Ἐλπίζω νά συγκινηθεῖ ἀπό τή δική σας ἀρετή ὁ Χριστός καί νά μέ κρίνει ἐπιεικῶς, ὡς πατέρα ἀξίων καί ἐναρέτων τέκνων· ἐλπίζω ἡ δική σας προκοπή νά συνηγορήσει ὑπέρ τῆς ψυχῆς μου «ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως». Παρηγοροῦμαι ἀπό τή σκέψη ὅτι συμβαίνει ἄξια τέκνα νά δικαιώνουν τούς γονεῖς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

Εὔχομαι ὁ Κύριος νά μέ ἐνισχύει, ὥστε μέ διάθεση χρεωστική καί μέ ἀγάπη πατρική νά σᾶς προσφέρω πάντοτε ὅ,τι καλύτερο και ό, τι ωφελιμότερο· νά συμβάλλω μέ τίς ταπεινές δυνάμεις μου στόν πνευματικό καταρτισμό σας, στήν ἀντιμετώπιση τῶν ποικίλων ἀντιξοοτήτων τῆς ζωῆς σας καί στήν ἑτοιμασία σας γιά τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Εὔχομαι κι ἐσεῖς, «ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι, χαρὰ καὶ στέφανός μου», νά ἀναδειχθεῖτε «Χριστοῦ εὐωδία», πολιτευόμενοι πάντοτε κατά τά θεῖα θελήματα, ὥστε τό ὄνομα τοῦ Κυρίου νά δοξάζεται μέ τήν ἀρωματισμένη ἀπό ἀρετές ζωή σας.

Κάποτε ὁ μακαριστός π. Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, ἐπαινώντας μέ κάποιον φιλότιμο νέο, εἶπε τόν ἀκόλουθο λόγο: «Γιά τέτοια παιδιά νά πεθάνω, νά γίνω φυτόχωμα». Στή θέση τοῦ νέου αὐτοῦ, ἀδελφοί μου, βλέπω σήμερα ὅλους ἐσᾶς, τούς αληθινούς βοηθούς καί ειλικρινείς συμπαραστάτες μου, τόν πιστό λαό τῶν Χανίων. Κι ἄν δέν μπορέσω νά σᾶς ἀντιπροσφέρω τά ἴσα, δηλώνω κατενώπιον τοῦ Θεοῦ ὅτι σᾶς ἀγαπῶ καί εὔχομαι νά ἀξιωθεῖτε μυρίων εὐλογιῶν στή γῆ καί τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Ἀμήν.

Μέ ἀμέτρητη εὐγνωμοσύνη
Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
Δαμασκηνός"