Ανεξάρτητους αποτιμητές για ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ αναζητεί το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), προκειμένου να αξιολογήσει τις δεσμευτικές προσφορές, τις οποίες αναμένεται να καταθέσουν σύντομα οι ενδιαφερόμενοι για τη συγκεκριμένη αποκρατικοποίηση.

Σύμφωνα με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ, οι εταιρίες που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τον ρόλο του αποτιμητή για την ιδιωτικοποίηση του 100% της ΔΕΠΑ και του 66% του ΔΕΣΦΑ, καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 12 Φεβρουαρίου.

Το έργο τους εκτιμάται ότι θα διαρκέσει έως 4 εβδομάδες (με δυνατότητα παράτασης, εάν συμφωνηθεί με το ΤΑΙΠΕΔ), ενώ ως ανώτατη προϋπολογισθείσα αμοιβή ορίζεται το ποσό των 150.000 ευρώ (συν ΦΠΑ και έξοδα).

Το ποσό αυτό ισχύει τόσο για τον σύμβουλο αποτίμησης της ΔΕΠΑ, όσο και για εκείνον του ΔΕΣΦΑ.

in.gr