Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη,  στα γραφεία της Περ/κής Ενότητας Χανίων κοινή τεχνική σύσκεψη Στελεχών της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, με υπηρεσιακούς παράγοντες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Χανίων παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Απόστολου Βουλγαράκη.

Στόχος της συνάντησης ο προγραμματισμός  ενεργειών για την εξέλιξη των ήδη ενταγμένων Έργων της Π.Ε.Χ. στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 -2013 και τον προγραμματισμό ενεργειών του έτους 2013 δεδομένου ότι στο έτος αυτό θα πρέπει να απορροφηθούν πόροι ύψους 110 εκ. ευρώ και να συναφθεί το σύνολο των συμβάσεων των έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν.

Σύμφωνα με το έγγραφο – πρόσκληση της Πρ/νης της Διαχειριστική Αρχής :

« Το 2012 έληξε για την Περιφέρεια Κρήτης με αρκετά καλές επιδόσεις όσον αφορά την απορρόφηση πόρων του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007- 2013 αλλά και στην εν γένει πρόοδο της υλοποίησης των έργων που συγχρηματοδοτούνται από αυτό, λόγω της εργώδους προσπάθειας των υπηρεσιών σας και της στενής τους συνεργασίας με την Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Κρήτης ».