Ο Μεγαλοδύναμος φτιάχνοντας τον κόσμο προσπαθούσε να καταλήξει τι σχήμα θα δώσει στη γη. Το ορθογώνιο δεν του καθόταν καλά, το τετράγωνο πάλι τον χάλαγε και είχε φτάσει σε αδιέξοδο. Μέχρι που η επιφοίτηση ήρθε. Θα την κάνει στρογγυλή, γιατί καθετί όμορφο πρέπει να έχει απόλυτη συμμετρία. Το ίδιο σκεπτικό ακολούθησε και στα μικρότερα μέρη της γης, όπως τους καρπούς των δέντρων αλλά και το σώμα της Ανδρεανής Τσάφου.Δες κι άλλη Ανδρεανή Τσάφου. yupi