Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 31-1-2013 για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ. Νομού Ηρακλείου της Πανελλήνιας ΄Ενωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων, συνεδρίασε το νέο Συμβούλιο και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Πρόεδρος Μαρίνος Βλαχάκης
2. Γραμματέας Ελένη Παρασύρη
3. Ταμίας Νικόλαος Μπαγκής