Το Δημόσιο θα εκδώσει έντοκα γραμμάτια εξάμηνης διάρκειας, ύψους 625 εκατ. ευρώ. στις 5 Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 8η Φεβρουαρίου.

Μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές μπορούν να συμμετάσχουν στην δημοπρασία, ενώ δεν θα καταβληθεί προμήθεια.

in.gr