Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, κ. Απόστολος Βουλγαράκης, έστειλε σήμερα, Παρασκευή 01 Φεβρουαρίου 2013, επιστολή στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κ. Κ. Χατζηδάκη, τον Αναπληρωτή Υπουργού, κ. Στ. Καλογιάννη, την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών–ΕΠ.ΕΠ και την Γεν. Δ/νση Συγκοινων. Έργων-Οδικών Έργων, με θέμα το βασικό έργο υποδομής πολλαπλής σκοπιμότητας για την Κρήτη (Β.Ο.Α.Κ.) και την επιτακτική ανάγκη ολοκλήρωσης της αναβάθμισής του, και τη σύνδεσή του με την πόλη των Χανίων και το Αεροδρόμιο "Δασκαλογιάννη."

Στη επιστολή του ο κ. Βουλγαράκης θέτει υπόψη του Υπουργού τα εξής:

1. Η αναπτυξιακή επιλογή της Περιφέρειας Κρήτης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013

Η Κρήτη έχει πληθυσμό 623.061 κατοίκων (Απογραφή 2011), που αντιστοιχεί στο 5,8% του πληθυσμού της Ελλάδας των 10.815.197 κατ. Όμως κατά την τουριστική περίοδο ο πληθυσμός της Νήσου τείνει να διπλασιαστεί με τις αφίξεις Ευρωπαίων τουριστών, με πτήσεις charters, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% των αφίξεων όλης της χώρας. Σημειώνεται ότι οι αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα εκτιμάται να είναι το έτος 2013 20% μεγαλύτερες αυτών του έτους 2012 (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων) και να ανέλθουν σε περίπου 17.000.000 τουριστών. Η Κρήτη κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου είναι μια μικρή Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία συμβιώνουν πολίτες όλων των λαών της, προς μεγάλο όφελος τόσο της τοπικής όσο και της Εθνικής οικονομίας.

Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ε. / Τμήματα Ανατολ. και Δυτ. Κρήτης και άλλους φορείς, παρουσίασε για την περαιτέρω ανάπτυξη της Νήσου τις επόμενες προτεραιότητες σε Αναπτυξιακά Συνέδρια, Διημερίδες κλπ που διενεργήθηκαν στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 : Τον εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα, επικοινωνιών και ενέργειας. Τη λειτουργία ολοκληρωμένου δικτύου συνδυασμένων μεταφορών επιβατών - φορτίων. Την αναβάθμιση της ποιότητας του τουρισμού. Την προστασία - ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος, Αρχαιολογικών χώρων - μνημείων κλπ. Την ενίσχυση έρευνας με χρήση νέων τεχνολογιών. Την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού - βελτίωση λειτουργίας της Δημ. Διοίκησης κλπ. Οι παραπάνω προτεραιότητες παρουσιάζονται επίσης αναλυτικά και στα Τεύχη 1 έως 6 της "Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης - Οκτώβριος 2012."

2. Ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) και η προβλεπόμενη Αναβαθμισή του

Ο Β.Ο.Α.Κ. ο οποίος αποτελεί τμήμα των Ευρωπαϊκών οδικών δικτύων , σύμφωνα με τα συμπεράσματα όλων των παραπάνω Συνεδρίων, Διημερίδων και Αποφάσεων του Περιφ. Συμβ. Κρήτης, αποτελεί το βασικότερο έργο υποδομής πολλαπλής σκοπιμότητας της Κρήτης και για την αντιμετώπιση του συνεχώς αυξανόμενου φόρτου κυκλοφορίας του απαιτείται η αναβάθμισή του η οποία θα συμβάλει αποφασιστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας της Νήσου.

Το τέως ΥΠΕΧΩΔΕ αποδέχθηκε βάσει και των συμπερασμάτων των παραπάνω Συνεδρίων, Διημερίδων και Αποφάσεων του Περιφ. Συμβ. Κρήτης και προγραμμάτισε την αναβάθμιση του Β.Ο.Α.Κ. σε αυτοκινητόδρομο με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με ενδιάμεση διαχωριστική νησίδα, παράλληλους δρόμους εκατέρωθέν του και γεωμετρικά στοιχεία τα οποία να επιτρέπουν ταχύτητα μελέτης 100 χλμ. / ώρα. Ειδικότερα στον τουρισμό, που είναι από τους βασικότερους τομείς της οικονομίας της Νήσου, με την αναβάθμιση του Β.Ο.Α.Κ. θα επιτυγχάνεται τόσο η ταχύτατη μεταφορά των τουριστών προς τις σημαντικές τουριστικές εγκαταστάσεις κατά μήκος των βορείων ακτών της Νήσου όσο και η διάχυση των τουριστών στην ενδοχώρα και στις νότιες ακτές της Κρήτης, συμβάλλοντας έτσι στην ισομερή κατανομή στους κατοίκους της Νήσου των ωφελειών από τον τουρισμό.

Ο Β.Ο.Α.Κ. έχει συνολικό μήκος 310 χλμ. εκ των οποίων 41 χλμ. έχουν αναβαθμισθεί. Ήδη εκπονούνται οι μελέτες αναβάθμισής του σε μήκος 90 χλμ. με διατομή τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας εκ των οποίων κατασκευάζεται το τμήμα Γούβες-Χερσόνησος μήκους 9 χλμ. ενώ το τμήμα Γεροπόταμος - Πάνορμο - Διασταύρωση Εξάντη μήκους 10 χλμ. έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και δημοπρατείται. Επίσης εκπονούνται οι μελέτες με διατομή δύο λωρίδων κυκλοφορίας σε μήκος 45 χλμ.

3. Ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) εντός της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και οι Συνδέσεις του με την πόλη των Χανίων, τον Λιμένα Σούδας και το Αεροδρόμιο "Δασκαλογιάννης"

Εντός της Π. Ε. Χανίων: 1. Ένα τμήμα του Β.Ο.Α.Κ., μήκους 8 χλμ. (Σούδα - Χανιά - Βαμβακόπουλο) έχει αναβαθμισθεί και λειτουργεί με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και ενδιάμεση διαχωριστική λωρίδα ενώ έχει εγκριθεί με προϋπολογισμό 3 εκατομ. € η κατασκευή ημικόμβου στον Δραπανιά Κισάμου και η ολοκλήρωση του δρόμου σύνδεσης του Β.Ο.Α.Κ. με την Παλαιά Εθνική Οδό στον οικισμό Γαλατάς. 2. Εκπονούνται οι μελέτες αναβάθμισής του Β.Ο.Α.Κ. με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας κατά τα τμήματα Ορια Περιφερ. Ενοτήτων Ρεθύμνης - Χανίων μέχρι Βρύσσες και Αγιοι Πάντες - Καλύβες μήκους αντίστοιχα 11 και 8 χλμ. 3. Για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του Β.Ο.Α.Κ. εντός της Π. Ε. Χανίων απαιτείται να αρχίσει το ταχύτερο η εκπόνηση των σχετικών μελετών κατά τα ενδιάμεσα τμήματα Βρύσσες - Αγιοι Πάντες, Καλύβες - Σούδα και Χανιά (Βαμβακόπουλο) - Κολυμβάρι - Κίσαμος μήκους αντίστοιχα 6, 12 και 36 χλμ.

Σχετικά με την υπάρχουσα οδό σύνδεσης του Β.Ο.Α.Κ. ( Κόμβος Σούδας ) με το Αεροδρόμιο "Δασκαλογιάννης" Χανίων συνολικού μήκους 15 χλμ. παρατηρείται ότι το πρώτο του τμήμα μήκους 0,9 χλμ. από Κόμβο Σούδας του Β.Ο.Α.Κ. μέχρι Κάτω Σούδα έχει κατασκευασθεί και λειτουργεί με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας. Το δεύτερο τμήμα του μήκους 0,7 χλμ. διέρχεται μέσα από τον οικισμό Κάτω Σούδας. Τέλος το τρίτο τμήμα της οδού μετά την Κάτω Σούδα μέχρι το Αεροδρόμιο μήκους 13,4 χλμ. έχει κατασκευασθεί προ 50ετίας με πλάτος καταστρώματος 7 - 8 μέτρα, που είναι τελείως ανεπαρκές για τα σημερινά κυκλοφοριακά δεδομένα. Επισημαίνεται ότι το τρίτο αυτό τμήμα της οδού των 13,4 χλμ. έχει κατασκευασθεί σε μήκος 11,4 χλμ. εντός απαλλοτριωθείσας λωρίδας εδάφους πλάτους 22 μέτρων και στο υπόλοιπο μήκος των 2 χλμ. σε λωρίδα μικρότερου πλάτους .

Όσον αφορά την οδό σύνδεσης του Β.Ο.Α.Κ. (κόμβος Μουρνιών) με την πόλη των Χανίων, πύλη εισόδου της πόλεως από Νότο, παρατηρείται : 1. Το πρώτο της τμήμα μήκους 770 μ. έχει κατασκευασθεί και λειτουργεί με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας. 2. Το υπόλοιπο προς Βορά τμήμα μέχρι την είσοδο της πόλεως των Χανίων έχει μήκος 1.100 μ. και προβλέπεται η διαπλάτυνσή του με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας βάσει εγκεκριμένης οριστικής μελέτης του τέως ΥΠΕΧΩΔΕ. Από τα 1.100 μ. της οδού αυτής το νότιο τμήμα της μήκους 600 μ. βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, έχει συνταχθεί το κτηματολόγιό του και απαιτείται η ένταξή του στο ΕΠ.ΕΠ. για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης και τη στη συνέχεια κατασκευή του. Για το βόρειο τμήμα, μήκους 500 μ., το οποίο βρίσκεται εντός του σχεδίου πόλεως Χανίων, έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής και απαιτείται η ένταξή του στο ΕΠ.ΕΠ. προκειμένου να υλοποιηθεί η πράξη εφαρμογής, με επίσπευση του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 5, Ν.653/77) για τη στη συνέχεια κατασκευή του. Ο προϋπολογισμός της οδού σύνδεσης του Β.Ο.Α.Κ. με την πόλη των Χανίων έχει προϋπολογισμό μετά των απαλλοτριώσεων 12.000.000 €.

4. Επιτακτική ανάγκη αναβάθμισης του Β.Ο.Α.Κ. εντός της Περιφερ. Ενότητας Χανίων, διαπλάτυνσης της οδού σύνδεσής του με το Αεροδρόμιο "Δασκαλογιάννης" και αποπεράτωσης της σύνδεσης του κόμβου Μουρνιών με την πόλη των Χανίων

Από τα παραπάνω εκτεθέντα προκύπτει σαφώς η ανάγκη ολοκλήρωσης της αναβάθμισης του Β.Ο.Α.Κ. για την περαιτέρω ανάπτυξη όλων των τομέων της οικονομίας της Κρήτης. Ειδικότερα στην Περιφερ. Ενότητα Χανίων η αναβάθμιση του Β.Ο.Α.Κ., η διαπλάτυνση - βελτίωση της οδού σύνδεσής του με το Αεροδρόμιο "Δασκαλογιάννης" και η αποπεράτωση της οδού σύνδεσης, με τέσσερεις λωρίδες κυκλοφορίας, του κόμβου Μουρνιών με την πόλη των Χανίων είναι επιτακτικές επειδή, μεταξύ των άλλων, θα συμβάλουν αποφασιστικά στην ταχύτατη μετακίνηση των τουριστών από το Αεροδρόμιο προς τις μεγάλες τουριστικές περιοχές κατά μήκος του Β.Ο.Α.Κ. Χανιά - Κολυμβάρι - Κίσαμος και Σούδα - Γεωργιούπολη - Ρέθυμνο όπως επίσης και προς τις Νότιες ακτές, προς όφελος της τοπικής και Εθνικής οικονομίας.

Τέλος, με δεδομένα τα παραπάνω, ο κ. Βουλγαράκης παρακαλεί τον Υπουργό όπως επιληφθεί :

• Του θέματος της προκήρυξης το ταχύτερο δυνατόν των διαγωνισμών ανάθεσης των μελετών αναβάθμισης του Β.Ο.Α.Κ. εντός της Περιφερ. Ενότητας Χανίων κατά τα ενδιάμεσα τμήματα Βρύσσες - Αγιοι Πάντες, Καλύβες - Σούδα και Χανιά - Κολυμβάρι - Κίσαμος μήκους αντίστοιχα 6, 12 και 36 χλμ. ώστε να αρχίσει άμεσα η εκπόνησή τους για τη στη συνέχεια κατασκευή τους.
• Του θέματος της διαπλάτυνσης - βελτίωσης της οδού σύνδεσης του Β.Ο.Α.Κ. με το Αεροδρόμιο "Δασκαλογιάννης".
• Του θέματος της αποπεράτωσης της όδού σύνδεσης του κόμβου Μουρνιών με την πόλη των Χανίων, σε εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης τέως ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.