Σε πτωτική πορεία επανήλθε το 2012 η ελληνική καπνοβιομηχανία, κλάδος που είχε καταγράψει σημαντική μείωση της παραγωγής του το 2010, αλλά είχε ανακάμψει το 2011.

Τα οξύτατα προβλήματα που αντιμετωπίζει η υπό πώληση συνεταιριστική βιομηχανία ΣΕΚΑΠ, δεν στάθηκε δυνατό να αντισταθμιστούν από τη συνεχιζόμενη διεύρυνση των εξαγωγών των άλλων δύο ελληνικών καπνοβιομηχανιών, της ελεγχόμενης από τη Philip Morris Παπαστράτος και της ελληνικών κεφαλαίων Καρέλια.

Ο όγκος των εταιρειών παραγωγής τσιγάρων στην Ελλάδα το 2012, σύμφωνα με στοιχεία που αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου, παρουσίασε πτώση παραγωγής, έπειτα από άνοδο 10,5% το 2011 και πτώση 17,5% το 2010.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η παραγωγή καπνικών προϊόντων ήταν κατά 6,9% μικρότερη από την αντίστοιχη της ίδιας περιόδου του 2011.

O όγκος της παραγωγής του κλάδου στο ενδεκάμηνο του 2012 βρέθηκε σε επίπεδα τα οποία είναι κατά 23,4% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του 2005.

Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012 (2005: 100 μονάδες) ήταν 76,6 μονάδες.

Τα έσοδά του στο δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2011 - Νοεμβρίου 2012 ήταν κατά 24,7% χαμηλότερα από τα έσοδα του 2005.

Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη κύκλου εργασιών την προαναφερθείσα περίοδο βρέθηκε στις 75,3 μονάδες (2005: 100 μονάδες).

Η παραγωγή του κλάδου το 2005 αντιστοιχούσε κατά την ΕΛΣΤΑΤ, στο 1,9% της συνολικής παραγωγής της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας. Το ίδιο έτος, ο κύκλος εργασιών του κλάδου αντιστοιχούσε στο 1,4% του συνολικού κύκλου εργασιών της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας.


in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ