Δίδεται στη δημοσιότητα, η απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κ. Ιωάννη Βρούτση στην με Α.Π.5194/17-12-2012 ερώτηση του βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Στην ερώτησή του ο κ. Βιρβιδάκης αναφέρει ότι με την 437/2012 Πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν εγκρίθηκε η υπογραφή των σχεδίων σύμβασης μεταξύ της «Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.» (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) και των επιλέξιμων φορέων υλοποίησης της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2012-2013 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, με εξαίρεση τα σχέδια σύμβασης με συμβαλλόμενους τους φορείς υλοποίησης φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών στα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και σε Δομές Προ-νηπίων με αναπηρία.

Καταλήγοντας, ο κ. Βιρβιδάκης ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς σε ποιες συγκεκριμένες άμεσες ενέργειες θα προχωρήσουν ώστε να διευθετηθεί ομαλά το ζήτημα και να μη κινδυνεύσει το πρόγραμμα αλλά και να μην χαθούν κοινοτικοί πόροι για την Ελλάδα.

Και στις δύο απαντήσεις των Υπουργών προκύπτει ότι ‘‘ Με την από 28-12-2012 ανακοίνωση του δικαιούχου της εν λόγω πράξης, ήτοι της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε), και σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 3701/2012 Απόφασης του 6ου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γίνεται δεκτή η αίτηση ανάκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε και, ως εκ τούτου, δεν κωλύεται πλέον η υπογραφή των συμβάσεων’’.

Στην απάντηση του κ. Βρούτσης αναφέρεται μεταξύ άλλων ‘‘Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το ΕΠΑΝΑΔ εξασφάλισε τη μεγαλύτερη δυνατή χρηματοδότηση των Δομών διαθέτοντας πόρους ύψους 322.000.000 ευρώ προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του έργου «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για τα σχολικά έτη 2011-2012 και 2012-2013.’’

Δείτε εδώ την απάντηση του κ.Ευ.Στυλιανίδη

Δείτε και την απάντηση του κ.Ιωάννη Βρούτση