Την ισχυρή πολιτική δέσμευση που έχει αναλάβει ο Δήμος Χανίων – τα τελευταία δύο χρόνια - για την ένταξη και προώθηση της διάστασης του Φύλου στις πολιτικές και δράσεις του, επιβεβαιώνει έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) που αποστάλθηκε προς όλους τους Δήμους της χώρας με τίτλο «Παρακολούθηση εφαρμογής του Καλλικράτη ως προς την Ισότητα των Φύλων» από το οποίο προκύπτει ότι ο Δήμος Χανίων είναι ο ένας από τους τρεις μόλις Δήμους, απ’ όλη τη χώρα (οι άλλοι δύο είναι ο Δήμος Αμύνταιου Φλώρινας και ο Δήμος Γαλατσίου), που έχουν:

1) υπογράψει την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες
2) συστήσει Υπηρεσιακή Μονάδα άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) τους και
3) συγκροτήσει Δημοτική Επιτροπής Ισότητας.

Όπως επισημαίνει η αρμόδια Αντιδήμαρχος κα. Χρ. Χατζηδάκη «οι Δήμοι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή πολιτικών ή τη συμμετοχή σε δράσεις και Προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, στην υποστήριξη και τη φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με έμφαση στη συμβουλευτική στήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, στο πλαίσιο της πρόληψης και την καταπολέμησης όλων των μορφών έμφυλης βίας».

«Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Χανίων, με επίκεντρο το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμεΑ και Ισότητας αλλά και τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας έχει αναλάβει, τα τελευταία δύο χρόνια, σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις» αναφέρει η κα Χατζηδάκη, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν:

(α) τη δικτύωση και συνεργασία με συναρμόδιους φορείς για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

(β) την ανάπτυξη νέων δομών στα Χανιά, όπως ο Ξενώνας Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους, με στόχο την αρωγή των θυμάτων βίας αλλά και την πρόληψη της βίας.

(γ) την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και ιδιαίτερα των γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (ΑμεΑ, ΡΟΜΑ, φυλακισμένες και αποφυλακισμένες κ.α.), σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, μη κυβερνητικές και γυναικείες οργανώσεις.

(δ) την υλοποίηση προγραμμάτων (π.χ. ΤΟΠΕΚΟ) για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση και την πρόληψη/αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.

(ε) την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης υγείας και παροχή δωρεάν εξετάσεων στο γυναικείο πληθυσμό του Δήμου μας (το 2012 πραγματοποιήθηκαν 600 test pap και 200 μαστογραφίες).

(στ) την πραγματοποίηση ημερίδων και δράσεων με στόχο την ανάδειξη του γυναικείου ρόλου σε τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου.