Από το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με αποφάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων:

α) Συγκροτήθηκαν τα συνεργεία ελέγχου για τον Περιοδικό Έλεγχο Μέτρων και Σταθμών έτους 2013. και

β) Καταρτίστηκε το πρόγραμμα εργασιών των συνεργείων Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών που θα πραγματοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 28213-40206 και 28213-40272.