Έως το τέλος του επόμενου μήνα, κι όχι τις πέντε πρώτες μέρες θα μπορούν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές οι επιχειρηματίες στο ΙΚΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιδρύματος, η καταβολή των μισθολογικών περιόδων από 1/1/2013 και εφεξής θα πραγματοποιηθούν με βάση τις προθεσμίες του προϊσχύοντος νομικού πλαισίου.

Σε σχετική ανακοίνωση του ΙΚΑ αναφέρεται ότι μετά από σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και εν αναμονή επικείμενης νομοθετικής μεταρρύθμισης στο σύστημα είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικών περιόδων από 1/1/2013 και εφεξής θα πραγματοποιηθούν με βάση τις προθεσμίες του προϊσχύοντος νομικού πλαισίου και κατά τα γνωστά μέχρι νεωτέρας οδηγίας.

Κύκλοι του ΙΚΑ ανάφεραν ότι πρακτικά σημαίνει πως οι ασφαλιστικές εισφορές, μέχρι να υπάρξει η αναμενόμενη νομοθετική ρύθμιση, θα καταβάλλονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, αντί των πέντε πρώτων εργάσιμων ημερών όπως είχε ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ΙΚΑ προχώρησε σε αυτή την απόφαση, καθώς δεν ήταν έτοιμος ο μηχανισμός στήριξης και υποδοχής του νέου συστήματος καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, με αποτέλεσμα να γίνει επαναφορά του προϊσχύοντος καθεστώτος.

Στο σχεδιασμό της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και της διοίκησης του ΙΚΑ είναι να καταβάλλονται κάποια στιγμή ταυτόχρονα εισφορές και μισθοδοσίες και οι αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες και ο ηλεκτρονικός μηχανισμός υποστήριξης.

real.gr