Υπογράφηκε στις 31/1/2013, μεταξύ του Δημάρχου Βιάννου κ. Παύλου Μαριτάκη και της αναδόχου εταιρείας "Πρότυπο Κατασκευαστική", παρουσία του Προέδρου της τοπικής κοινότητας Άνω Βιάννου κ. Πολυχρόνη Λουλάκη και των αντιδημάρχων κ. Νικήτα Γιαμαλάκη και κ. Εμμανουήλ Αγαπουλάκη, σύμβαση του έργου: «Ανάπλαση Συνεκτικού τμήματος οικισμού Άνω Βιάννου» προϋπολογισμού μελέτης: 980.341,52 ΕΥΡΩ, εναρίθμου έργου 2012ΣΕ28280005-Ο.Π.Σ.Α.Α.: 175402 της Σ.Α. Ε282/8.

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.