Αλλαγές στις συμβάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών με τους βενζινοπώλες θα επιφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης.

 Σύμφωνα με  την «Ημερήσια» στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τις κρατικές προμήθειες θα περιληφθούν διατάξεις με τις οποίες θα αποσυνδέεται η χονδρική τιμή πώλησης των καυσίμων από την παροχή οικονομικών και χρηματοδοτικών ανταλλαγμάτων των εταιρειών προς τους βενζινοπώλες.

Έτσι, οι επενδύσεις που πραγματοποιεί μια εταιρεία σε ένα πρατήριο θα συμφωνούνται σε ξεχωριστή σύμβαση και η απόσβεσή τους δεν θα αποτελεί μέρος της τιμής αγοράς καυσίμων.

Ακόμη, με τις εν λόγω διατάξεις θα υποχρεώνεται η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών να γνωστοποιεί στον βενζινοπώλη την τιμή χονδρικής (τιμή διύλισης συν το περιθώριο κέρδους) μέσω διαδικτύου.

Με τις παρεμβάσεις αυτές αναμένεται πως θα υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια της τιμολόγησης της βενζίνης και του πετρελαίου και θα επέλθει μείωση των τιμών των καυσίμων κατά περίπου 6 λεπτά το λίτρο.


in.gr