Ποσό ύψους 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματείων διάρκειας 26 εβδομάδων που έγινε την Τρίτη.

Το ποσό συμπεριλαμβάνει 187,5 εκατ. ευρώ σε μη ανταγωνιστικές προσφορές, καθώς το αρχικά ζητούμενο ποσό ήταν 625 εκατ. ευρώ.

Το Δημόσιο μπορεί να αντλήσει συνολικά από τη δημοπρασία 1 δισ. ευρώ. Ως ημερομηνία διακανονισμού της έκδοσης έχει ορισθεί η Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου.

Το επιτόκιο υποχώρησε στο 4,27%, έναντι 4,30% στην προηγούμενη δημοπρασία, στις 8 Ιανουαρίου.

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,68 φορές, έναντι 1,62 τον Ιανουάριο.

 

in.gr