Ξεκινά η κατασκευή της «Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμών Κασταμονίτσας – Αμαριανού» που ουσιαστικά αποτελεί το δεύτερο υποέργο του Βιολογικού Καθαρισμού και του Κεντρικού Αγωγού Λυμάτων των παραπάνω οικισμών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Τη σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, προϋπολογισμού 448.335€, υπέγραψαν σήμερα στο Καστέλλι ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας κ. Δημήτρης Μελεμενής.

 Το έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμών Κασταμονίτσας – Αμαριανού» έρχεται να συνεχίσει το έργο των «Αντλιοστασίων και των εξωτερικών αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων» των συγκεκριμένων οικισμών, για το οποίο ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας είχε ήδη υπογράψει τη σχετική σύμβαση τον Αύγουστο του 2012 και το οποίο βρίσκεται σήμερα σε φάση ολοκλήρωσης.

Κατά συνέπεια, με τη νέα αυτή εργολαβία, ο Βιολογικός Καθαρισμός Κασταμονίτας – Αμαριανού αναμένεται σε τεθεί σε λειτουργία σε έξι μήνες. Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, στο βασικό αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται:

1. Σηπτική δεξαμενή δύο (2) θαλάμων, όπου θα καταλήγουν τα προεπεξεργασμένα λύματα των οικισμών Κασταμονίτσας και Αμαριανού.

2. Δεξαμενή εξισορρόπησης, στην οποία επιτυγχάνεται η εξομοίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των λυμάτων και η εξισορρόπηση της παροχής προς το σύστημα βιολογικής επεξεργασίας.

3. Αντλιοστάσιο σταθερής παροχής.

4. Μετρητής παροχής τροφοδοσίας συστήματος.

5. Δεξαμενή αερισμού, στην οποία θα πραγματοποιείται η αποδόμηση του οργανικού φορτίου από αερόβιους μικροοργανισμούς.

6. Δεξαμενή τελικής καθίζησης.

7. Δεξαμενή χλωρίωσης (μαιανδρική ροή).

8. Δεξαμενή επεξεργασμένων.

9. Σύστημα διήθησης (2 μονάδες διήθησης για τη μείωση των αιωρούμενων στερεών και του οργανικού φορτίου.

10. Φίλτρο απόσμησης.

11. Σύστημα αυτοματισμών για τον έλεγχο λειτουργίας του συστήματος.

12. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.

13. Οικίσκος ελέγχου (χώρος ηλεκτρικού πίνακα, Η/Ζ, αποθήκης και WC)

14. Λοιπά έργα υποδομής (διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, περίφραξη οικοπέδου, δεντροφύτευση, ύδρευση, ηλεκτροφωτισμός, δίκτυο άρδευσης εντός του γηπέδου)
15. Λειτουργία – συντήρηση της εγκατάστασης για πέντε (5) έτη.