Ημερίδα με θέμα: «Ημέρα Πληροφόρησης Προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», διοργανώνει η 7Η Υ.ΠΕ Κρήτης την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013, από 9.00-14.00 στην αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στην Πλ. Κουντουριώτη στο Ηράκλειο.

Η ημερίδα πραγματοποιείται με την επιστημονική υποστήριξη του N.F.P. Ελλάδας (National Focal Point), το Εθνικό Σημείο αναφοράς για τα Προγράμματα Δημόσιας Υγείας της Κοινότητας- Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) του Υπουργείου Υγείας.

Στόχος της εκδήλωσης είναι:

• η ενημέρωση φορέων, στελεχών και συλλόγων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Δημόσιας Υγείας στην Κρήτη (νοσοκομείων, μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Οργανισμών κ.α.) για τη δυνατότητα που παρέχεται στη διεκδίκηση και στην ανάπτυξη Προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας,

• η κατανόηση του μηχανισμού υποβολής και χρηματοδότησης των σχετικών προτάσεων προς τα αρμόδια όργανα της Κοινότητας.

• η δημιουργία βάσης δεδομένων με σκοπό την ευρύτερη δικτύωση των φορέων που μπορούν να αιτηθούν χρηματοδότηση

• στην εύρεση συνεργατών με σκοπό τη προώθηση των Ελληνικών προτάσεων των σχετικών με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δημόσιας
Υγείας

• στη διαδικασία ανεύρεσης άλλων Ευρωπαϊκών προτάσεων ώστε να υπάρξει Ελληνική συμμετοχή

• στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των Προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας στην Κρήτη από φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας.

Η συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας παρέχει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα:

• προώθησης των ιδεών των Ελλήνων επιστημόνων του χώρου της Δημόσιας Υγείας αναφορικά με το πεδίο της επιστημονικής τους δραστηριότητας

• συνεργασίας με ειδικούς από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. για το πρόγραμμα ενδιαφέροντός τους

• διερεύνησης προτεραιοτήτων χρηματοδότησης της Ε. Επιτροπής