Δύο σημαντικές συναντήσεις εργασίας πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης.

Η μια συνάντηση της Διοίκησης και στελεχών της 7ης ΥΠΕ Κρήτης πραγματοποιήθηκε με τους Διοικητές όλων των νοσοκομείων του νησιού, παρουσία της Προϊσταμένης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΔΑ) και στελεχών της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Μαρίας Κασσωτάκη.

Στη συνάντηση αξιολογήθηκε η πορεία υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ έργων στον τομέα της υγείας στην υγειονομική περιφέρεια της Κρήτης.

Από την ΕΔΑ της Περιφέρειας Κρήτης έχουν μέχρι στιγμή εγκριθεί Πράξεις συνολικού προϋπολογισμού περίπου 21.728.569 € που αφορούν φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, ενώ άμεσα αναμένονται και οι εγκρίσεις ένταξης των Πράξεων κατασκευής του Π.Π.Ι. Σφακίων συνολικού προϋπολογισμού 886.000 περίπου €,  και της κατασκευής νέας πτέρυγας του Βενιζέλειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, προϋπολογισμού 22.000.000 € περίπου.

Για τα Περιφερειακά Ιατρεία Άρβης, συνολικού προϋπολογισμού 116.829,27 € και Βενεράτου συνολικού προϋπολογισμού 80.669,73 € συμβασιοποιήθηκαν οι Πράξεις κατασκευής και ανέγερσης κτηρίων, υπέγραψε ο ανάδοχος και αναμένεται άμεσα να ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων.

Γενικότερα για κτιριολογικά έργα των Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων έχουν συμβασιοποιηθεί 2.393.292,77 € περίπου, έχουν ήδη απορροφηθεί 1.563.174,82 € και ολοκληρώνονται στο σύνολο τους.

Επίσης για προμήθεια Βιοιατρικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης έχουν ενταχθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 12.563.029 €, τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία συμβασιοποίησης και εκφράστηκε ο προβληματισμός από την ΕΔΑ της Περιφέρειας Κρήτης για την καθυστέρηση αυτή. Οι διοικήσεις των νοσοκομείων δεσμεύθηκαν για τις δικές τους ενέργειες προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι σχετικές διαδικασίες για την απορρόφηση των κονδυλίων που αφορούν στα έργα αυτά.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης επίσης εξετάσθηκε η πορεία ένταξης και απορρόφησης  Πράξεων μέσω άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως του ΤΕΠΑΝΑΔ της ΕΦΤΥΚΑ του Υπουργείου Υγείας στο οποίο έχουν ενταχθεί Πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 3.495.168,00 € και έχουν απορροφηθεί 810.470,00 € και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής της ΜΟΔ Α.Ε στο οποίο έχουν ενταχθεί Πράξεις 148.000 € και βρίσκονται σε διαδικασία συμβασιοποίησης.

Τέλος στη σύσκεψη συζητήθηκε η δυνατότητα ένταξης προγραμματισμένων Πράξεων και αποφασίστηκε η τελική ωρίμανση τους και η εξεύρεση λύσεων χρηματοδότησης μέσω της Περιφέρειας Κρήτης.

Για το λόγο αυτό στο προσεχές διάστημα η Διοίκηση της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης θα προγραμματίσει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης.

Η δεύτερη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε , παρουσία του Καθηγητή κου Χρ. Λιονή του Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και συνεργατών του, με την Επιστημονική Επιτροπή των Κέντρων Υγείας,  τη Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πολιτικών παροχής υπηρεσιών υγείας, του Διοικητή και των Υποδιοικητών της 7ης Υ.Πε. Κρήτης.

 Στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση για τις πράξεις συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από τους δυο φορείς στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η αλληλοδιασύνδεσή τους προς όφελος των ασθενών, καθώς επίσης και ο σχεδιασμός κοινών δράσεων υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων μέσω Ε.Σ.Π.Α.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε παρουσίαση της πράξης «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας και Πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Μονάδων ΠΦΥ της 7ης ΥΠΕ», η οποία υλοποιείται από την 7η Υ.Πε. Κρήτης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013 Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α. (Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης) Υπουργείου Υγείας, από τον υπεύθυνο της πράξης.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι δυο συγχρηματοδοτούμενες πράξεις που υλοποιούνται από τον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής:

«Ανάπτυξη 13   Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο   συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα   Υγείας» του Ε.Π.  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» μέσω της Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α. 

«Λειτουργική διασύνδεση φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

με τις μονάδες υγείας με την χρήση ενιαίων προτύπων ποιότητας-διαδικασιών» του Ε.Π.  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κατά τη συζήτηση τονίστηκε από την υποδιοικήτρια της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης η ωφελιμότητα διασύνδεσης όλων των παραπάνω προγραμμάτων και η ανάγκη εξεύρεσης της σχετικής διαδικασίας, με σχεδιασμό της εφαρμογής και διάχυσής των αποτελεσμάτων τους,  μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης όσο και πανελλαδικά, προς όφελος των ασθενών, κυρίως από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών των Υγειονομικών Περιφερειών.

Αναπτύχθηκαν επίσης θέματα που αφορούν στην υλοποίηση πράξης του Τμήματος Παθολογικής Ογκολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γεωργούλια, σε συνεργασία με τον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής.

Τέλος, συζητήθηκε η από κοινού ανάπτυξη (7ης Υ.Πε. Κρήτης και Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης) ενός προγράμματος στα πλαίσια της τρέχουσας πρόσκλησης για την ομάδα των ανασφάλιστων παιδιών σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης.